Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Podpora recyklácie nápojových obalov

28.06.2020

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku - AVNM

Členovia AVNM majú v nadchádzajúcich rokoch ambíciu prispieť k zvýšeniu miery zberu a následnej recyklácii nápojových obalov, zvýšiť postupne obsah …

Detail

Boj proti plytvaniu potravinami

26.06.2020

TESCO STORES SR, a. s.

Tesco Stories SR, a. s., je  prvým maloobchodným predajcom v strednej Európe, ktorý uverejnil údaje o množstve potravinového odpadu vo …

Detail

Zber starých PVC plastových okien

18.06.2020

LB Plast s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje odber a zvoz starých plastových okien a dverí v akejkoľvek kvalite a množstve po celom Slovensku. Montážne firmy môžu …

Detail

Ekopoháre - znovupoužiteľné, recyklovateľné poháre

17.06.2020

EcoCup

EkoPoháre sú znovupoužiteľné poháre, vyrobené z pevného recyklovateľného plastu. Spoločmpsť ponúka poháre na studené nápoje v rôznych množstvách a veľkostiach podľa individuálnych …

Detail

BIOPLASTY a ich aplikácia do každodenného života a praxe

16.06.2020

BETRIMAX s.r.o.

zvyšovanie informovanosti o BIOPLASTOCH a ich pozitívnom vplyve na životné prostredie ponuka výrobkov z BIOPLASTOV poradenstvo v oblasti BIOPLASTY pre firmy a …

Detail

Smart manažment odpadov

27.05.2020

SENSONEO j. s. a.

Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie spoločnosti kombinuje ultrazvukové senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a …

Detail

Charitatívne re-use centrum Baterkáreň Trnava

21.05.2020

Občianske združenie SaUvedom

Obehové hospodárstvo či cirkulárna ekonomika sú pojmy, ktoré je potrebne funkčne a prakticky dostať medzi širokú verejnosť. OZ úspešne organizuje podujatia …

Detail

SMART dažďová voda

27.04.2020

MANADA Trading, s. r. o.

Základným opatrením pri úspore pitnej vody a pre zlepšenie stavu spodných vôd je zadržanie dažďovej vody v mieste zrážok a …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.