Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie

16.07.2021

PW Energy, a.s.

Po ukončení geologického prieskumu v teréne a administratívnej príprave zámeru  spoločnosť PW Energy predstavila v marci 2021 projekt využitia geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom a v júni 2021 v jednom stredisku v Prešove. Čerpaná geotermálna energia z vrtov sa využíva na výrobu elektriny a tepla. Domácnosti a priemysel tak dostanú zelenú energiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Výroba elektrickej energie bude prebiehať v zariadeniach na báze ORC (Organický Rankinov cyklus), z ktorých každé bude mať inštalovaný elektrický výkon 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu zo šiestich vrtov (troch produkčných a troch reinjektážnych) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody, vďaka čomu sa bude môcť využívať v cykle opakovane. Výrobu elektrickej energie umožní čerpanie …

Detail

Rozvoj odpadového hospodárstva na mieru

02.07.2021

ZA UDRŽATEĽNÉ PODUNAJSKO, O. Z.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva na mieru spočíva v realizácii programu rozvoja odpadového hospodárstva obcí, miest a regiónov Podunajska formou integrovanej …

Detail

Koncepčné návrhy dopravného upokojovania

18.06.2021

VT consulting, s. r. o.

Dopravné upokojovanie predstavuje fúziu cieľov v oblastiach: znižovania ekologickej záťaže,  zvyšovania kvality života,  zvyšovania bezpečnosti,  znižovania emisií,  podpory udržateľných druhov dopravy,  rozvoja verejných priestorov, redukcie nevynútenej dopravy.

Detail

Revitalizácia brownfieldov

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

Pri každej novej mestskej výstavbe by malo byť najdôležitejším hľadiskom, aký dosah bude mať na svoje okolie. Cieľom by malo byť …

Detail

Zelené strechy

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

Zelené strechy sú strechy budov pokryté vegetáciou. Predstavujú žijúcu a rastúcu alternatívu zaužívaných strešných krytín, ktorá sa stala symbolom zelenej …

Detail

Elektrický kompostér

15.06.2021

CORWIN SK a.s.

V budove Einpark Offices je umiestnený elektrický kompostér. Ten dokáže spracovať až 50 ton bioodpadu ročne a pretvoriť ho na kvalitný kompost. …

Detail

Bezemisná taxislužba

04.06.2021

Alpha galaxy, s.r.o.

Taxislužba Alpha TAXI  ponúka svojim zákazníkom bezemisnú jazdu elektromobilom. Elektromobil disponuje 110 kW pohonnou jednotkou, ktorá spolupracuje s akumulátorom s kapacitou 40 kWh. …

Detail

#OBJAVUDRŽATEĽNÉSLOVENSKO

04.06.2021

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES) nadviazala so spoločnosťou Ekotema Group, s. r. o., česko-slovenskú spoluprácu na podporu udržateľného rozvoja, šetrného …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.