Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Vzdelávacie aktivity - školenia, workshopy a diskusie

08.10.2021

Ing. Zuzana Balková EKO-IN

V rámci vzdelávacích aktivít EKO-IN oboznamuje zástupcov spoločností o zohľadňovaní environmentálneho prístupu počas celého životného cyklu produktov. Prostredníctvom školení a …

Detail

Elektronizácia zvozu odpadu

08.10.2021

GX Solutions, a. s.

Riešenie s vyspelou RFID funkcionalitou digitalizuje služby odpadového hospodárstva. Optimalizuje správu odpadu vďaka dátovej analýze identifikácie kontajnerov a monitoringu zberových vozidiel. …

Detail

Recyklácia PET fliaš a výroba PET predliskov

22.09.2021

General Plastic, a. s.

Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál, ktorý sa použije na ďalšie spracovanie. PET je žiadanou komoditou na celom …

Detail

Čo s vodou z našich striech?

21.09.2021

SADY, s.r.o.

SADY, s. r. o., svojim zákazníkom ponúkajú komplexné riešenia priamo na mieru na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie. …

Detail

Ekologické retenčné parkovisko osobných áut

06.09.2021

REDE-PROJECT s. r. o.

Parkovisko je vybudované na 400 - 600 mm hrubej vrstve kameniva. Pod touto vrstvou je geotextília zabraňujúca prípadný únik ropných látok do podložia. Povrch je tvorený betónovými retečnými dlaždicami.

Detail

Nízkoteplotné vykurovanie výrobných priestorov odpadovým teplom

06.09.2021

REDE-PROJECT s. r. o.

Teplý vzduch pod stropom výrobnej haly je zbieraný vzduchotechnickým potrubím. Následne prechádza VZT jednotkou s výmenníkom, kde sa teplo naviaže na vodu. Zohriata voda vykuruje podlahovým kúrením výrobné a administratívno-sociálne priestory výrobných budov.

Detail

Upcyklácia zvyškov látok z výroby

19.08.2021

Be Lenka s. r. o.

Zvyšky látok zo svojej výroby poskytuje spoločnosť Be Lenka  ako dar pezinskému občianskemu združeniu Zelený štvorlístok, ktoré ich použiva v chránenej dielni …

Detail

Recyklácia cigaretových filtrov

16.08.2021

Reneso s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje inštaláciu popolníkov Reneso, pravidelný zber a ekologickú recykláciu ohorkov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu. Na pravidelnej báze (1 …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.