Riešenia

Vyhľadávanie

Subjekt:

Kategórie:
Podkategórie:

Vratné plastové balenia

09.08.2022

Corplex Slovakia s.r.o.

Vratné plastové balenia vyrobené z dutinkového polypropylénu (pod vlastnou značkou Akylux) je možné využiť ako alternatívu k jednorazovému baleniu, typicky …

Detail

Likvidácia azbestu

06.08.2022

MONTES COMPANY s.r.o.

Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu či výmene strechy? Spoločnosť likviduje azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s …

Detail

Dlhoveké ovocné dreviny – jeden z pilierov adaptácie na zmenu klímy

27.07.2022

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o.

Selekcia a pestovanie životaschopných a plastických sadeníc ovocných podpníkov generatívnou metódou, vypestované v režime ekologického poľnohospodárstva. Využívanie genetických zdrojov historických …

Detail

Ovocná škôlka

26.07.2022

OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o.

Rokmi získané ovocinárske zručnosti a skúsenosti v rozsiahlom 12 hektárovom pastvinnom sade pretavili do založenia ovocnej škôlky so zameraním na …

Detail

Retenčno-drenážne environmentálne vhodné parkovisko

15.06.2022

POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

Ide o inováciu pri realizácii parkovacích plôch z priepustných materiálov. Parkovisko POH URBAN je systémové riešenie vyhotovené z recyklovaných materiálov …

Detail

Energetické riešenia pre domácnosti

14.06.2022

Východoslovenská energetika Holding a. s.

Východoslovenská energetika, a. s., ponúka okrem služieb dodávky elektriny a plynu, aj užitočné služby a produkty pre domácnosti. V zákazníckom programe SuperDomov zákazníci …

Detail

Energetické riešenia pre firmy a organizácie

14.06.2022

Východoslovenská energetika Holding a. s.

VSE poskytuje individuálne energetické riešenia pre výrobné haly, priemyselné prevádzky, administratívne budovy, hotely, školy, zdravotnícke zariadenia, obce a mestá. Zákazníkom navrhuje …

Detail

Renovácia prémiovej výpočtovej techniky

03.06.2022

MB TECH BB s.r.o.

Kvalitnou renováciou prémiovej výpočtovej techniky (tá, ktorá ma nastavenú životnosť na 5 a viac rokov) spoločnosť vytvorí napríklad z použitého …

Detail
Poskytnuté údaje - Obsah stránky v časti Profily a Riešenia je tvorený subjektami, ktoré nesú zodpovednosť za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých údajov. Za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré sú uvedené v ostatných častiach tejto stránky zodpovedá MŽP SR a SAŽP. V prípade, ak ste zistili, že zverejnené údaje nie sú pravdivé, správne, úplné alebo aktuálne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zelene.hospodarstvo@enviroportal.sk.